Udvalg ungdom

Lidt om os

Vi er et lille hyggeligt socialt udvalg, som holder møde ca. en gang om måneden. Vores opgave er at holde styr på KRIF’s ungdomshold, som tilmeldes DBU turnering og Jerup Turneringen.

Vi afholder sociale aktiviteter for børnene og hjælper med at arrangere ture med videre.
I 2017 satte vi ’fællesspisning’ i søen med stor succes – det vil vi fremover udvikle på.

Der er fælles spisning ca. 1 x hver måned som meldes ud til medlemmerne fra trænerne

Udvalgets medlemmer

Casper Høgsted

Formand

2993 5250


Sidsel Christensen

Næstformand

2328 8093


Gerner Jensen

Overkridtmester

6048 1167


Kim Nielsen

Ungdomskonsulent

5090 2718


Anders Elholm Jeppesen

Sekretær

5193 5003


 
 
Kontakt os